Rodo [General Data Protection Regulation]

§ 1. INFORMACJA O TOŻSAMOŚCI ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych będzie AK & PARTNERS LIMITED, Company number: 14059241 z siedzibą pod adresem Office 521b, 182-184 High Street North, East Ham, E6 2JA London, United Kingdom.

§ 2. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty, wysyłając wiadomość na adres e-mail hello@adsy.online

§ 3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.


§ 4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 • gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
 • gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 • gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
 • gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie:

 • MailerLite Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 • Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 • Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 • PayPal Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 • Calendly LLC (Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 • Zapier Inc (SEC CIK #0001626361, 243 BUENA VISTA AVENUE #508,
 • SUNNYVALE CA 94086);
 • Crastinum LTD (Office 46b, 182-184 High Street North, London, E6
 • 2JA United Kingdom; CRN: 8711890);
 • Canva Pty Ltd. ABN 80 158 929 938, PO Box 1330 Strawberry Hills NSW 2012 Australia.

§ 5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

§ 6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

§ 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

§ 8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

§ 9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

§ 10. PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

.